Husk foreningsånden på din fisketur

Kære LF’er,

Jeg vil gerne benytte dette eksempel til at minde alle Brave om, at man kun er Brav, og sit LF medlemskab værdigt, hvis man agerer i foreningens ånd. Dvs. er en god kammerat og hjælper med at passe på foreningens materiel.

Båd 24 på Bagsværd Sø havde tilsyneladende ikke været i brug et stykke tid, og var efterhånden fyldt godt op med frisk vand fra oven. Vand Bagsværd Sø’s fisk sagtens kunne bruge under bugen.

Se selv,

De to andre Bagsværd både var øset, og havde tilsyneladende været benyttet af medlemmer alt i mens det både regnede og blæste.

Undertegnede er forundret over, at ”ingen” så det nødvendige  i at tømme den oversete båd 24 undervejs, således at den ikke skulle ende som et flydende badekar.

Benytter man en LF-station, er det i foreningens interesse at hvert medlem har øje for hele vores anlæg. Hvis man er forhindret i selv at gøre det nødvendige, så kan inspektøren kontaktes.

Kontakt oplysninger findes på hjemmesiden under Fiskevande.

Inspektøren er ansvarlig for stationen, og yder frivilligt arbejde i mange henseender, men det er ikke dennes opgave at sidde på spring med øsekarret hver gang det har regnet.

Foreningen er afhængig af vi alle hjælper til på stationerne, i stort og småt, samt ved at kontakte inspektøren og tilbyde hjælp.

Bo Guldager

Næstformand