Klargøring til sæsonstart

Kære brave

Imorgen starter årets premiere på de fleste af vore søer, idet geddefredningen så er ophørt. Sandarten er fredet i maj, så husk at genudsætte sådanne, hvis de skulle bide på i utide.

På alle stationer har der været arbejdet flittigt og hårdt med at klargøre både, motorer og andet materiel. Bestyrelsen siger tak til alle der har givet en hånd med, såvel det faste korps som de medlemmer der tog imod opfordringen til at deltage.

Her er der billeder fra Sørup, hvor de 10 Esrum både blev klargjort.