Nye bøjer udlagt på Søndersø der markerer stillezonen.

Idag bistod LF to medarbejdere fra Furesø kommune med at udlægge 6 nye flotte røde bøjer som markerer stillezonen, hvor al færdsel, sejlads og fiskeri ikke er tilladt fra 1. marts til 31. juli.

 

Bøjerne er ankret med 40kg. betonklodser og anbragt i overensstemmelse med kortet. Indtil videre er forventningen at de forbliver dér.

 

 

Alle bøjerne kan i klart vejr ses fra LF’s station.

 

Således er der nu ingen tvivl om stillezonens afgrænsning.

 

For god ordens skyld gentages det her, at det medfører suspendering af medlemskabet, såfremt denne stillezone ikke respekteres.

 

Se mere her

 

https://lystfiskeriforeningen.dk/fiskevande/so/