Seneste nyt vedr. Generalforsamlingen

I forlængelse af tidligere indlæg d. 9. september fremsættes  nu en revideret dagsorden.

 

Torsdag den 24. september kl. 20.00 afholder Lystfiskeriforeningen den udskudte ordinære generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden beretter kort om foreningens virksomhed i 2019. Hele beretningen kan læses i juni nummeret af Tidende på side 19010.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.
  4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2021 for ordinære medlemmer. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  5. Indkomne forslag: Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af foreningens vedtægter. De punkter der foreslås ændret, kan ses på side 19043 i september 2020 nummeret af Tidende eller her.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Anders Vernersen, Steen Lyngsø, Per B. Larsen og Kristoffer Dalhoff. De modtager alle genvalg. Per B. Larsen ønsker ikke at modtage genvalg. Ole Clemens Petersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. De tidligere suppleanter René Odér og Niels Buch Jørgensen foreslås valgt.
  7. Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslår nyvalg af Torben Carmes og Pierre Lundby Jensen.
  8. Valg af revisorer: René Letvad er villig til genvalg. Bent L. Breiting ønsker ikke at modtage genvalg. Per Ekstrøm foreslås valgt.
  9. Eventuelt.

Dørene åbnes klokken 19.30. Der er desværre ingen servering eller forplejning.

 

Bestyrelsen henstiller til at sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til Covid-19 overholdes.

Medaljer bæres.

Vel mødt.

Bestyrelsen