(U)-ansvarlige fiskere ??

Vi har igen en sag, hvor lokale bestemmelser ikke respekteres. Det skete på Tissø.

LF samarbejder med de andre fiskeforeninger om fiskeretten samt om overholdelsen af reglerne.

LF bliver ligesom de andre klubber sat i dårligt lys, når de lokale regler ikke respekteres. Så skal vi bruge af vores goodwill overfor lodsejerne og forklare at vi har medlemmer der enten ikke kan, eller ikke vil sætte sig ind i reglerne.

Bestyrelsen synes det er meget anstrengende at skulle gentage dette, år efter år, og sprede dårlig fiskekarma ved denne tale med STORE bogstaver.

Alle regler skal respekteres.

Bestyrelsen har en klar holdning til at sådanne overtrædelser medfører karantæne fra LF i et efter omstændighederne passende udmålt tidsrum. Det samme har de andre klubber vi deler fiskeret med.

Kære medlem, læs reglerne for din favorit sø, hellere én gang for meget end én gang for lidt, de står på hjemmesiden under fiskevande.

Bestyrelsen