Aftale om fiskeriet på Tissø

Der er indgået en ny aftale om det fremtidige fiskeri på Tissø, hvor målet er, at genskabe det tidligere så fantastiske fiskeri på søen. Aftalen, der er indgået mellem 7 lokale foreninger, Lystfiskeriforeningen og Selchausdals Gods, er kommet  i stand med hjælp fra Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua. Aftalen løber de næste 5 år til og med 2028.

Det er håbet, at skabe en af landets mest attraktive søer med aborrer, gedder og sandarter. De fremtidige fangstkvoter bliver baseret på indberetninger fra både erhvervsfiskeren og lystfiskerne. Alle lystfiskerfangster skal indrapporteres via Fangstjournalen.

Der er for 2024 aftalt en samlet kvote på:

  • 4.500 kg aborrer, heraf 1.000 kg til lystfiskerne.
  • Geddekvoten er på 1.500 kg, heraf 500 kg til lystfiskerne. Geddefangster til erhvervsfiskeren er 1.000 kg, alene baseret på bifangst ved opfiskning af brasen, da der ikke må fiskes målrettet efter gedder fra erhvervsfiskeren side.
  • Der må ikke fiskes sandarter, så kvoten er nul.

Du kan læse mere om aftalen, dens indhold på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside.

Sandarten er en “nul-kvote” i 2024, så den kan tage det roligt. Foto: Jens Bursell.