Begrænsninger for sejlads på Arresø

Det fremgår af bekendtgørelsen for Arresø, at der er et  stort område hvor ikke erhvervsmæssig motorsejlads er forbudt i perioden 1. november – 15. marts.

Link til hele bekendtgørelsen findes på vores side om Arresø. Tiden nærmer sig for ikrafttræden af forbuddet, hvorfor vi skal henlede medlemmernes opmærksomhed på denne specielle regel, så man ikke ender i uføre med myndighederne.

Området ligger i søens sydlige del, så, hvis man ikke begiver sig ud på en længere ekspedition, er der ingen problemer. Men det etr altid godt, at have sat sig ind i reglerne for de enkelte søer. Husk ukendskab til reglerne fritager ikke for ansvar.

Syd for den røde stiplede linje er ikke erhvervsmæssig motorsejlads forbudt i perioden 1. november til 15. marts.