Nye parkeringsregler for Helsingør Nordhavn

Nordhavnens område er nu en del af Helsingør Kommunes parkeringszone, hvilket har medført opdaterede parkeringsregler. Nedenståennde er blevet oplyst af havnechefen:

“Der må fremover kun parkeres inden for de afmærkede parkeringsbåse i perioden fra 1. april til 30. november. Parkeres der uden for parkeringsbåsene i denne periode, vil parkeringen være ulovlig og kan medføre, at bilen bliver pålagt en parkeringsafgift.

I vinterhalvåret fra 1. december til 31. marts er det derimod tilladt at parkere mellem bådrækkerne på Søndre Mole og på parkeringspladsen ved Øresundsakvariet.

Der kan ikke udstedes parkeringslicenser på Havnekontoret, og man kan ikke få tildelt faste P-pladser på havnens arealer.”