Obligatorisk registrering af fangster i Tissø

For at få et samlet overblik over hvad der fanges i Tissø, er der blevet aftalt med de lodsejere, hvor vi har fiskeretten, at det i en periode er gjort obligatorisk at registrere samt indberette alle fangster.

Det gælder alle fangster, og registreringen skal være så detaljeret som muligt. Det gælder både fisk som genudsættes, og som hjemtages.

Alle gedder over 80 cm skal behandles skånsomt og udsættes hurtigst muligt.

Registreringerne og indberetningerne skal ske i rapportbogen, og indføres efter endt fisketur som normalt.

Se her hvordan rapportbogen udfyldes korrekt.

På bestyrelsen vegne

Søren Græsborg.

Husk at notere alle fangster i rapportbogen. Det er for at hjælpe os selv og få overblik over fiskebestanden. Foto: Kaj Nielsen.