Åbning af bådbookingen

Kære alle

Bådbookingen åbner 5. april kl. 20.00.

I resten af marts er et mindre antal søer, hvor der kan fiskes sandart åbne.

I april er alle ferskvandsstationer lukket for at give tid til klargøring af bådene.

I vinterperioden lukkes stationen i Rungsted Havn.

hilsen

Bestyrelsen