Category: Nyheder

Gyrstinge Sø – kode til led!

Gyrstinge Sø har igennem en længere periode været lukket p.g.a vandstandsænkningen. Det har derfor været umuligt at komme ud, hvilket naturligvis har været til irritation for os alle. Det undersøges i øjeblikket om det er muligt at finde en eller anden løsning på problemet, således at vores medlemmer atter kan benytte faciliteterne på den dejlige …

Continue reading

Efterlysning af båd nr. 26

De som har ønsket at tegne båd på Sjælsø har bemærket, at nr. 26, en Frederiksdal jolle, er spærret for tegning. Årsagen er er båden er forsvundet. Efter al sandsynlighed er båden blevet taget uretmæssig og er efterfølgende efterladt et eller andet sted ved søen. Måske ligger den i sivene og er svær at få øje på. …

Continue reading

De heldige trollingfiskere.

Vores 125 års jubilæumsgave fra Nivå Å´s Lystfiskerforening var 5 trollingture på Øresund. Turene blev annonceret til lodtrækning blandt medlemmerne i Lystfiskeri-Tidende  i juli/august-nummeret, og blandt de interesserede blev der ved et bestyrelsesmøde d. 4. september trukket lod. Signe Boes optrådte som en ”Lykkens Gudinde”  og fremdrog fra formandens medbragte både vand- og lystætte pose følgende heldige …

Continue reading

Nyhedsbrev fra seniorgruppen

Det er aftalt med Ole Hjardemaal at seniorgruppens nyhedsbreve fremover bliver tilgængelige for alle medlemmer her på siden. Derved har alle mulighed for at få indblik i de mange gode aktiviteter som gruppen afholder. Det skal bemærkes, at begrebet “senior” rent aldersmæssigt ikke er fastlagt. Nyhedsbrev nr 149 (2)  

Fiskeriundersøgelser 3. til 7. september

Fiskeøkologisk Laboratorium skal lave fiskeundersøgelser for Naturstyrelsen i Lyngby Sø og Bagsværd Sø i år. Undersøgelserne er planlagt til uge 36 (3-7. september). Der vil udelukkende blive anvendt bundstående garn (10 i Bagsvæd Sø og 8 i Lyngby Sø) , som vil blive markeret med flag og bøjer. Undersøgelsen vil vare 2-3 dage i hver …

Continue reading

Indvielsen af Holte stationen

Stemningen var helt i top, da den nye Holte station blev indviet lørdag d. 11. august. Rigtig mange medlemmer med familie havde fundet vej til stationen denne dag, hvor LF´erene efter mere end ét års tålmodig venten omsider kunne tage de nye bygninger i brug. Det var en glædens og festens dag. Kokken 12.00 klippede formanden …

Continue reading

Holte station – seneste nyt

Afleveringsforretningen er udskudt til tirsdag d. 31. juli. Desværre når vi ikke at afholde afleveringsforretning på byggeriet i morgen torsdag d. 12. juli. Gulvet skal lakeres og ferien står for døren. Både håndværkere, entreprenør og ikke mindst medlemmer af Fønix-udvalget står på tærsklen til sommerferien. Derfor udskydes afleveringsforretningen nogle uger. Det giver samtidig håndværkerne mulighed …

Continue reading

Listen over præmiefisk er opdateret

Så blev listen over præmiefisk anmeldt i 2012 igen opdateret. Seneste på listen er en flot aborre på 1,525 kg fanget På Furesøen af Signe Boes Klik her for at se listen eller anmelde nye præmiefisk

Byggeriet snart færdigt i Holte

Byggeriet på Holte stationen nærmer sig hastig sin afslutning. Der mangler kun nogle få arbejder før byggeriet er næsten  helt færdigt. Dog må vi væbne os med lidt tålmodighed med hensyn til maling af bygningerne, da det først sker i september måned. Det sker for at bygningerne kan få tid til at ”sætte sig”, da …

Continue reading

Tissø lukket til og med fredag d. 6. juli

Stationen ved Tissø er foreløbig lukket til og med fredag d. 6. juli. Vores opsynsmand Michael har netop meddelt, at det ikke er muligt at komme på søen, da kommunen er ved at skære grøde. Der var ellers indgået en aftale om, at vi skulle have besked senest en uge før, således at vi kunne nå …

Continue reading