Gratis søkort

Fisk & Fri gør på deres hjemmeside opmærksom på, at det nu er muligt at downloade søkort fra danske søer helt gratis på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Lad det være sagt med det samme. Ikke alle kort er helt op to date. Eksempelvis er kortet over Furesøen det kort, som ferskvandsbiologen Wesenberg-Lund udarbejdede for mere end 100 år siden, så det indeholder ikke så mange detaljer. Det er snarere et historisk vingesus.

Til gengæld er kortet over Tystrup Sø det kort, som Thorkild Høy udarbejdede i 1980érne. Kortet over Gyrstinge Sø er også Thorkild Høy´s, men blev udarbejdet inden vandstandssænkningen, så der hvor øen ligger, er der en dybde på 2 meter. Kortet er anvendeligt, hvis man besidder lidt hovedregning.

Log ind og tag et kig på kortene. Om ikke andet så for at få lidt inspiration inden sæsonen starter.

Du kommer ind på Geodatastyrelsens hjemmeside på søkortene HER