Hvordan vil EU regler påvirke lystfiskeriet i Danmark?

Jens Bursell fra Fisk & Fri har haft en snak med Europa kommissionens repræsentant i Danmark, Stina Soewarta, der giver sit bud på, hvordan de nye regler vedrørende fiskeri i Natura 2000 områder vil påvirke dansk lystfiskeri.

Snakken giver måske et lidt bedre indblik i hvad det hele handler om, men når det er sagt, så skal man også have en snak med den danske miljøminister, som også har indflydelse på, hvad der skal ske i Danmark. Det bliver nogle “spændende” år vi går i møde.

Du kan se mere på Fisk & Fri HER

Bavelse Sø med Tystrup Sø i baggrunden er Natura 2000 område. Foto: Kaj Nielsen.