Kildehuset ved Gyrstinge Sø er lukket indtil videre

Der er konstateret fejl på el-installationen.

Der “mangler” en fase – fejlen skal udbedres at forsyningsselskabet.

Tidshorisont er ukendt.